Ukategorisert

Hvordan spille WMV -format på Linux alias Video Codec utilgjengelig

Hvordan spille WMV -format på Linux alias Video Codec utilgjengelig

Nylig har jeg prøvd å åpne en WMV -fil (Microsoft ASF) ved hjelp av VLC. VLC klarte ikke å åpne videostrømmen, så jeg prøvde par flere Linux -baserte videospillere i håp om at jeg vil bli mer heldig med MPlayer, Mencoder (bare konvertere) eller Xine (feilmeldinger er vedlagt på slutten av dette dokumentet).

Det er fire store forskjellige typer WMV -filformat.
WMV 1 Format: støttes av alle videospillere bortsett fra Kaboodle som ikke støtter WMV -format i det hele tatt.
WMV 2 Format: støttes av alle videospillere unntatt spillere basert på Xine-Lib
WMV 3 Format: Støttes av alle spillere unntatt Totem-Gstreamer, og når du ikke bruker W32Codecs, er spillere basert på Xine-Lib
MSS2 Format: Kan spilles av MPlayer (KMPlayer) med W32Codecs installert

WMV1 og WMV2 -format spilles på Linux OS uten problemer der ingen ekstra pakker bortsett fra hovedspillerpakker og det er forutsetninger.

VMW3 -format spilles vil alle store Linux -videospillere med bruk av W32Codecs -pakker.

Og til slutt kan MSS2 -format bare spilles på MPlayer (KMPlayer) med bruk av W32Codecs.

Installer W32Codecs

W32Codecs er bare tilgjengelig i noen land og bare for i386. Slik installerer du W32Codecs på Debian. Denne pakken er tilgjengelig på Debian-Multimedia Repository.
Den første pakken du trenger å installere er Debian-Multimedia-Keyring.

# wget http: // www.Debian-Multimedia.org/basseng/hoved/d/
Debian-Multimedia-Keyring/Debian-Multimedia-Keyring_2008.10.16_all.Deb
# DPKG -I Debian-Multimedia-Keyring_2008.10.16_all.Deb

Legg til følgende kilde til dine/etc/apt/kilder.liste

Deb http: // www.Debian-Multimedia.org lenny viktigste ikke-fri

# apt-get oppdatering
# apt-get installer w32codecs

Installer MPlayer

# apt-get install mplayer

Xine feilmelding

Video Codec: Utilgjengelig (MSS2)

VLC feilmelding

VLC viste ingen feilmeldinger, men den viser heller ikke noen video.

Menukoderfeilmelding

Åpningsvideodekoder: [DMO] DMO Video Codecs
Win32 LoadLibrary klarte ikke å laste inn: WMSDMOD.dll,/usr/lib/codecs/wmsdmod.dll,
/usr/lib/win32/wmsdmod.dll,/usr/local/lib/win32/wmsdmod.dll
IMEDIAOBJECTE FEIL: 0x86AC1DD kunne ikke åpne DMO DLL (0x0: 0)
Kunne ikke lage DMO -filter
Feil: Kunne ikke åpne påkrevd DirectShow Codec WMSDMOD.dll.
Du må oppgradere/installere binærkodekerpakken.
Gå til http: // www.mplayerhq.HU/DLOAD.html

MPlayer feilmelding

Åpning av lyddekoder: [DMO] Win32/DMO Decoders
Win32 LoadLibrary klarte ikke å laste: WMSPDMOD.dll,/usr/lib/codecs/wmspdmod.dll,
/usr/lib/win32/wmspdmod.dll,/usr/local/lib/win32/wmspdmod.dll
IMEDIAObject Feil: 0x878e0ad kunne ikke åpne DMO DLL (0x0: 0)
Feil: Kunne ikke åpne påkrevd DirectShow Codec WMSPDMOD.dll.
Adecoder Preinit mislyktes :(
Adecoder Init mislyktes :(
Åpning av lyddekoder: [DSHOW] Win32/DirectShow Decoders
Win32 LoadLibrary klarte ikke å laste: WMAVDS32.AX,/usr/lib/codecs/wmavds32.øks,
/usr/lib/win32/wmavds32.AX,/usr/local/lib/win32/wmavds32.øks
Advarsel: ds_filter () kunne ikke åpne DirectShow DLL. (Dll = wmavds32.øks)
Feil: Kunne ikke åpne påkrevd DirectShow Codec WMAVDS32.øks.
Automatisk HTML -skjemainnlevering ved bruk av wwwmechanize
Her er et kort tips om hvordan du automatisk sender inn et HTML -skjema ved hjelp av en Linux -kommandolinje og Perl -skript. For dette eksemplet tren...
Www Mechanize - Topp 101 autorisasjon kreves
Her er et lite manus for hvordan du logger inn på en .Htaccess beskyttet side. Anta at URL vi vil logge inn på er http () // www (.)eksempel(.) com/ o...
Last ned YouTube -videoer ved hjelp av Linux -kommandoen Clive
Last ned YouTube -videoer ved hjelp av Linux -kommando Clive Noen ganger vil du bare laste ned YouTube -videoer og se dem offline eller internettforbi...