Devuan Linux

Installasjon av Devuan Linux
Denne artikkelen vil gå gjennom installasjonen av Devuan, den siste gaffelen til Debian, er en versjon av Debian som er designet for å være helt fri f...
Installer opplysningstopp på Devuan Linux
Denne artikkelen vil dekke hvordan du installerer den nyeste versjonen av opplysningstasjon i Devuan Linux....